türkiye otobüs firmaları Otobüs Firmaları Otogarlar Otobüs Bileti Seyahat

Karayolu Yolcu Taşımacılık Zorunlu Koltuk Sigortası

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

Taşıma kanununun 18. Maddesi uyarınca yolcu taşımacılığı yapanların, yolcularla birlikte görevli şoförler ve yardımcılarını kapsayan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırılması zorunluluğu 25 Şubat 2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2009 yılına kadar Ulaştırma Bakanlığı kapsamında yer alan konuyla ilgili muafiyet ve istisnaların belirlenmesi yetkisi daha sonra çıkarılan bir kararname kapsamında Hazine Müsteşarlığına devredilmiştir. 2010 yılında çıkarılan bir genelge ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili muafiyet ve istisnalar yeniden güncellenmiş haliyle Hazine Müsteşarlığı tarafından yürürlüğe sokulmuştur. Bu genelgeye göre; Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yolcu taşımacılığı işi yürüten gerçek ve tüzel kişilere verilen yetki belgeleri;

olup, yukarıda saydığımız yetki belgelerine sahip olanların Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası yaptırması şart koşulmuştur. Öyle ki; yolcu taşıma işinin yetki belgesi olmadan yapılması halinde de sigorta teminatı ortadan kalkmamaktadır. Sigorta hiç yapılmamış ve sorumlu belirlenememiş ise Güvence Hesabı uygulanacaktır. Bununla birlikte şehir içerisinde yapılan yolcu taşımaları ve 100 km’ye kadar olan şehirlerarası yolcu taşıma işleri kapsam dışında tutulmuştur.

Karayolu ile şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapanlar Koltuk Sigortasını yaptırmak zorundadır. Taşıma durumundaki herhangi bir kaza halinde yolcu, şoförler ve yardımcılarından her hangi birinin zarar görmesi veya vefat etmesi halinde tazminat almaya hak kazanır. Kaza kapsamına giren haller yalnızca trafik kazası ile sınırlı değildir. Taşıma sırasında otobüs içerisinde veya mola yerinde başınıza gelebilecek her türlü kaza durumu sigorta kapsamında değerlendirilmektedir. Ani ve harici etkisi tespit edilen doğal afetler de dâhil olmak üzere, sigortalının iradesi dışında oluşan ve sigortalının bedensel bir sakatlığa uğramasına veya vefatına sebebiyet veren ani ve harici olayları ifade eder. Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde kas ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza kapsamında değerlendirilir.

 

Otobüs Firmaları Yolcu Koltuk Sigortası

Teminat dışında kalan haller;

Yukarıdaki haller dışında kalan her türlü kaza Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası tarafından teminat altındadır. Bu zorunlu sigorta üç teminat türünü içerir; ilki vefat, ikincisi sakatlık ve üçüncüsü ise tedavi giderleri tazminatıdır. Ayrıca önemli bir diğer nokta sakatlık veya ölüm, kazayı takip eden 1 yıl içinde gerçekleşirse, yine tazminat ödenmektedir.

Otobüs Yolcu Taşımacılığı Yolcu Hakları >

Otobüs ile Evcil Hayvan Taşınması >